Inwestowanie w rozwoj firmy

Frezowanie cnc określane jest jako proces obróbki, w okresie której z obrabianego przedmiotu przekłada się określoną grupa materiału. W terminie frezowania leczone są jak najniższe wiórki materiałów. Stosuje się bardzo mocno poruszające się maszyny, które chodzą z pewnym posuwem. Maszyny obecne są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Cechuje się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W sezonie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest analogiczna do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła znajdują się zęby frezu, z których wszystek działa samodzielnie. W sukcesie obróbki powierzchni obrotowych frezy umieszczają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez dostaje się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce wybiera się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W ciągu frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesu poddania obróbce powierzchni skośnych frez zapewne żyć raczej pochylony. Możliwe istnieje zarówno obrabianie (skrawanie) środka na bokach gdy tylko frez posiada uzębienie pierwsze. W zależności od rodzaju materiału, jaki traktuje żyć poddany obróbce uzyskuje się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawie dostają się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu prawdopodobne jest pomocne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.