Strefa zagrozenia pole elektromagnetyczne

Ze powodu na ostatnie, iż w końcach Unii Europejskiej obowiązywały nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, które są przywoływane w wypadku stref zagrożonych wybuchem i akcesoriów do praktyce w niniejszych strefach. Końcem tych kolei jest maksymalne zmniejszenie ryzyka lub jego pełna eliminacja, które wiąże się ze używaniem artykułów w przestrzeniach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a ściślej mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, jakie musi spełniać dany towar, jaki stanowi dany do podawania w strefach zagrożonych wybuchem. Głównym celem organizmu jest ujednolicenie procedur zgodności narzędzi oraz stylów obronnych w tych zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie prostego ich przepływu na kraju Unii Europejskiej. Ową informacją są objęte wszystkie dania elektryczne i nieelektryczne i systemy ochronne, jakie będą poświęcane na obszarach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą i urządzeń zabezpieczających, zarządzających i kończących, jakie będą używane poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie muszą dysponować one własnych funkcji, ale dodawać się będą do pewnego funkcjonowania urządzeń oraz sposobów ochronnych, które będą tam używane. Dyrektywa definiuje także możliwość wykazywania zgodności artykułu z wymaganiami ATEX. Wyroby wykonujące te potrzebowania, czyli norm zharmonizowanych z zasadą, muszą również wykonywać jej prawdziwe wymagania. Zastosowanie umów nie jest obowiązkowa niezbędnością, jednak taż procedura zgodności już tak. Chodzi tutaj o zgodność co do zasady dokonywanej przez firmę leczącą na podstawie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa mogą się pojawić ale w przypadku urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej oraz urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeżeli należy o te elementy, to umowy zgodności może w współczesnym fakcie wystawić producent owego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Wymagania są jednak przestrzegane oraz to producent będzie dostępny w takiej formie za wpisanie na zbyt swojego produktu. Jeżeli idzie o ważne wymagania, wtedy są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, dopuszczalna jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące stanowisk produkcji i tworzenie na kraju Unii Europejskiej w porządek obligatoryjny a osiągający kluczowy charakter.