System lin bezpieczenstwa

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla stosującego ją czy robiącego przy niej mieszkańca. Spośród tegoż względu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły a style bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z dalekim pieniądzem do zabezpieczenia maszyn i formie technologicznych, producenci maszynek i partnerowi linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę postać jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pozycji w zasięgu użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna winna być wyposażona w co kilka jedno urządzenie do zatrzymywania awaryjnego, które umożliwi wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa lub mu usunie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, iż nie będzie uznawał pomysłu na moment zachowania także nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i ciągach technologicznych, wyłączniki krańcowe z funkcją bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża siłę i siłę na ważne warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien być zainstalowany w skrajnym i łatwym znaczeniu (w powierzchniach włazów bądź w drzwiach), być określony w styl rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło stanąć w jak najmniejszym czasie. Zatrzymanie maszyny jest na planu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku i zapobieganie uszkodzeniom maszyny, kiedy jej postępowanie jest nieprawidłowe.